Wyniki mojej pracy magisterskiej p.t. “Poczucie odpowiedzialności za zdrowie a wybrane zmienne psychologiczne i żywieniowe u młodych kobiet aktywnych fizycznie” zostały opublikowane i przedstawione na konferencji ”International Academic Conference on Human Society and Culture” w 2016 roku w Chinach.