JOANNA BOJAR DIETETYK – CERTYFIKATY I PUBLIKACJE

Wyniki mojej pracy magisterskiej p.t.

“Poczucie odpowiedzialności za zdrowie a wybrane zmienne psychologiczne i żywieniowe u młodych kobiet aktywnych fizycznie”

zostały opublikowane i przedstawione na konferencji

”International Academic Conference on Human Society and Culture” w 2016 roku w Chinach.